Veřejná sbírka na opravu rozhledny Tanečnice

V současné době probíhá veřejná sbírka na opravu rozhledny Tanečnice. PŘISPĚT DO VEŘEJNÉ SBÍRKY LZE NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: Prostřednictvím internetového portálu Donio https://www.donio.cz/sbirkatanecnice stránka nabízí možnosti platby platební kartou nebo bankovním převodem Prostřednictvím QR kódu (částku lze libovolně měnit) Bankovním převodem na účet sbírky č.ú.: 2201801014/2010 variabilní symbol: 607132