Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. 

 1. Kdo zpracovává vaše údaje? 

Drahomíra Pavlíčková
Haberfeldova 651/4, 169 00, Praha 6  Břevnov 

2. Jaké vaše údaje zpracováváme? 

Shromažďování osobních údajů při návštěvě webových stránek Rozhlednatanecnice.eu  V případě pouhého informativního využití webových stránek, tj. pokud se nevyužijete kontaktní formulář nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení našich webových stránek a zajištění jejich stability a bezpečnosti. (podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DS-GVO): 

 • IP-Adresa 
 • Datum a čas přístupu 
 • Rozdíl časového pásma oproti středoevropskému času(GMT) 
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka) 
 • Přístupový Status / HTTP statusový kód 
 • Předané množství dat 
 • Webová stránka, ze které tato žádost pochází 
 • Internetový prohlížeč 
 • Operační systém a jeho rozhraní 
 • Jazyk a verze prohlížečového softwaru 
 1. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem: 

 • Zlepšení kvality našich webových stránek 
 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše webové stránky používány. 
 • Vyřízení vašich dotazů a požadavků (Poté jsou vaše údaje vymazány, nevyžaduje-li zákon, nebo jiné nařízení jinak) 

 

 1. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou: 

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů; 
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme; 
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou; 
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu. 
 • Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. 
 1. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. 

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. 

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt. 

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. 

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu na dobo neurčitou, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

 1. Jak jsou údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. 

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 

 

 1. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli zrušit. Takové zrušení bude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů poté, co nám bude doručeno (ex-nunc). 

Samozřejmě můžete kdykoli zakázat zpracování vašich osobních údajů pro účely analýzy dat. Vaše námitky nám můžete zaslat na: inforozhledna@email.cz 

 

 1. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat; 
 • právo osobní údaje opravit či doplnit; 
 • právo požadovat omezení zpracování; 
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 
 • právo požadovat přenesení údajů; 
 • právo na přístup k osobním údajům; 
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.